Kommentar:

Sammenslåing nå eller aldri

STJØRDAL: Det er ikke sammenslåing som krever begrunnelse. Det er hvorfor Nord- og Sør-Trøndelag eventuelt ikke skal bli ett som må begrunnes.

Fylkesgrensen på Gevingåsen, mellom Stjørdal i nordfylket og Malvik i sørfylket er og blir en raritet. Den er ikke mer forståelig mellom Meråker og Tydal, Verran og Åfjord, og i hvert fall ikke mellom Leksvik og Rissa. De to kommunene ønsker å slå seg sammen. At de befinner seg i hvert sitt fylke innebærer noen ekstra praktiske utfordringer, men grensen er likevel kunstig. Kulturelt, historisk, som arbeidsregion, økonomisk og identitetsmessig er Trøndelag Trøndelag.