Signert 10. november 2015

Slik river du en historisk bygård

Skaffer du deg en arkitekt som er dyktig nok til å snakke, kan du klare å få revet de fleste hus i Midtbyen som politikerne har vedtatt vernet. Bare følg med på hva som foregår i bystyret nå.

Kan bli revet: Kjøpmannsgata 36 eies av Villaservice AS. Nå ønsker eier å rive bygården, som har stått der siden 1840-årene. 

Ofte byr mer eller mindre seriøse investorer flertallet i bystyret ut på dans hvor rivning av byens historiske bygninger er gjennomgangstema. Noen ganger vinner de, og noen ganger taper de i siste runde. Vi er nå midt oppi et slikt spill og dansen denne gangen handler om tregården Kjøpmannsgata 36 fra 1840-årene. Dette er den siste gården i gata som har både gården, bakgården og brygga intakt fra 1800-tallet.