Død over Duun!

Dag Solstads litterære dødsdom over Olav Duun er det beste på lenge som har skjedd Trøndelags største forfatter ved siden av Agnar Mykle.

Duun-slakter: Nasjonalbiblioteket har bedt Dag Solstad lese Olav Duun. Han finner lite å glede seg over i forfatterskapet. Vår kommentator mener det er bra med Duun-debatt, at glemte litterære storheter som han bør diskuteres og leses mer. 

Dag Solstads oppgjør med Olav Duun i et foredrag i Nasjonalbiblioteket sist helg, har en aura av norsk kulturdebatt fra forgangne tider. Vår største nålevende romanforfatter sabler ned en norsk nobelpriskandidat - i et foredrag! Dette skjer ikke i 1890, men i 2015 og det er all grunn til å bejuble det.