Foreldre ble informert

Torsdag kveld ble foreldre ved den aktuelle skolen informert om et utfordrende elevmiljø der det kan ha foregått seksuelle krenkelser mellom medelever.

Sikre barna: - Nå prøver vi på ulike måter å sikre at barna får den hjelpen de trenger til å omgås på en vanlig måte, sier Erlend Moen, seniorrådgiver i Trondheim kommune.  Foto: Vegard Eggen

Foreldrene i det aktuelle trinnet ble først orientert, før foreldrene ved hele skolen ble informert. I tillegg til rektor og ansatte ved skolen var også kommunens hjelpeapparat til stede.