Kronikk

50 år med olje, gass og nye løsninger

På denne dag, 19. juli, er det 50 år siden «Ocean Traveler» satte borekrona i havbunnen. Dermed var det norske oljeeventyret i gang.

Oljeboring: Essos boreplattform for leteboring Ocean Traveler. Vi må opprettholde vår olje- og gassnæring fremover, skriver Karl Eirik Schjøtt-Pedersen. 

De hadde en drøm de som startet dette eventyret. En drøm om å skape verdier, og de skapte ubeskrivelige verdier. Myndighetene hadde en drøm om å skape et bedre samfunn. Med inntektene fra olje- og gassindustrien har de skapt verdens fremste velferdssamfunn.