Kommentar

Sender oss ti år tilbake

Beslutningen om å fjerne kjønnspoengene på industriell økonomi og teknologiledelse er fattet på et tvilsomt faktagrunnlag og får det til å virke som om NTNU ikke bryr seg om den lave andelen kvinnelige toppledere.

NTNU: Stine Schjødt-Osmo og Sunniva Reiten Bovim tror og håper at kjønnspoengene har gjort jobben sin på industriell økonomi og teknologiledelse, og at det ikke blir behov for ordningen igjen i fremtiden. Tarjei Ellingsen Røsvoll er helt uenig med de, og mener NTNU-rektor Gunnar Bovim ikke tar tilstrekkelig hensyn til likestillingsperspektivet. 

De siste fem årene har gjennomsnittet kvinner på Indøk ligget på 45 prosent, og er begrunnelsen for å fjerne kjønnspoengene. Årets opptak er på bare 24 prosent. Ifølge notatet NTNU-styret sendte til Kunnskapsdepartementet med ønske om fjerning av kjønnspoeng er andelen Indøk-studenter i yrkeslivet på over 35 prosent. Dette begrunnes med tall fra Tekna (Teknologi og naturvitenskapsforbundet), over hvilke bransjer deres kvinnelige medlemmer jobber i.