Kronikk

Ikke rausere enn andre

Retorikken rundt, og begrunnelsen for, innstramningstiltakene er foruroligende og mangler, slik jeg ser det, juridisk og sosial forankring.

Nav på statens hus: Heidi Stakset mener regjeringen bruker uredelig retorikk og gjør alt for store kutt i flyktningers rettigheter.  Foto: Morten Antonsen
Regjeringen har, steg for steg, foreslått innstramminger for flyktninger. Nylig har arbeids- og sosialminister, Anniken Hauglie, presentert tiltak som skal fjerne særrettigheter og skape rettferdig likebehandling. Tiltakene går mellom annet ut på å oppheve trygdeordningene for flyktningene og innføre meldeplikt. Ved å knytte velferd opp mot fortjeneste appellerer statsråden til folkets rettferdighetssans, og bidrar også, til en viss grad, til å spre fordommer ved å hevde at flyktningene bør «komme seg ut i jobb, og ikke være passive trygdemottakere»