Fant gullring fra romertiden

Alf Harald Dragseth fant gullring fra romertiden i en potetåker i Sunndalen.

Unik ring: Det ene hodet på en slangehodering av gull fra yngre romertid funnet i Sunndalen. Ringen har opprinelig vært en spiral med et stilisert slangehode på hver ende.  Foto: Privat

I høst og i fjor høst er det gjort om lag 50 historiske funn av gjenstander i potetåkrene i Sunndalen av metallsøkere. Noen av gjenstandene går så lang tilbake som 2000 år siden, som deler av en gullring fra romertiden samt et gullforgylt beslag fra et vikingsverd eller belte.