Historiske trøndelagsbilder:

Trondheim for 50 år siden

Året var 1966 og trønderhovedstaden så ganske annerledes ut enn hva den gjør i dag.