Trondheim brukte 50 millioner mindre på eldre enn planlagt

Trondheim kommune går med rekordstort overskudd. En del av «knalltallene» skyldes at hjemmetjenesten ikke er styrket slik som vedtatt - og at eldresentre går med overskudd.

- Vi ønsker jo ikke å spare penger på dette, sier rådmann Morten Wolden. 

Kommunen gikk med hele 235 millioner kroner i pluss i fjor sammenlignet med det som var budsjettert.