Trønder-topper uenige om maktfordeling i Trøndelag

Opposisjonsleder Henrik Kierulf (H) mener Tore O. Sandvik (Ap) har latt seg overtale av nordtrønderne i Ap. Han kaller det «svært uheldig» for det nye Trøndelag.

Anne Marit Mevassvik, Tore O. Sandvik og Henrik Kierulf (t.h.) utgjorde miniutvalget som har vurdert hvordan fylkeskommunen skal organiseres politisk. De kom ikke til enighet. 

Spørsmålet er: Hvordan skal makta fordeles i den politiske organiseringen av nye Trøndelag?