Bygdefolk er mest positive til hvordan innvandrere integreres

Nye tall fra Bygdeforskning viser forskjeller mellom bygd og by når det gjelder synet på integrering.

Varazdat Grigoryan, også kalt Vili blant venner, er redaktør for den prisbelønte innvandreravisa Nordlig regbue. Både han og lokalavisas redaktør Roger Rein mener den har gjort lokalbefolkningen mer positiv til integreringen. 

2100 personer har svart på en rekke spørsmål om innvandring og integrering i en ny undersøkelse. Folk måtte blant annet ta stilling til påstanden: «Innvandrere blir godt integrert i kommunen min». Nesten halvparten av folk på bygda er helt eller delvis enig i dette. I mer urbane kommuner gjelde det bare 36 prosent.