Lege og psykolog advarte - soner likevel

Fagfolk mener Mia (27) ikke burde være i fengsel, på grunn av dårlig fysisk og psykisk helse. Hun er bekymret for både seg selv og medfanger.

Fra halv ni om kvelden til åtte om morgenen er jeg innelåst. Hvem redder meg om jeg får et epilepsianfall? spør Mia.  Foto: TARJEI ENGESET OFSTAD

Mia sitter inne i Trondheim fengsel på Tunga. Hun har dokumenter fra lege og psykolog som sier at hun ikke er soningsdyktig. Foreløpig har det gått bra, men det hadde det ikke trengt å gjøre.