Hun varslet statsministeren om sin bekymring i saken om Trine Skei Grande:

- Trine Skei Grande og statsministeren må faktisk be om unnskyldning

Gro Spieler varslet statsministeren om sin bekymring for den unge mannen og er sterkt kritisk til Venstre-lederens og statsministerens håndtering av saken. Hun etterlyser etikk, empati – og forlanger en unnskyldning.

I brevet Gro Spieler skrev til statsminister Erna Solberg forteller hun om sin bekymring for hvordan saken er håndtert. 

Når Spieler nå for første gang går ut offentlig, er det i forståelse med den da 17-årige gutten, som har fortalt at han og Trine Skei Grande hadde frivillig sex i Ola Borten Moes bryllup i 2008. Grande har ikke bekreftet dette.