Visste du dette om Rosenborg og Møllenberg?

Jeg ante ikke, da jeg ringte på til Tor Guldahl, at jeg denne dagen skulle få greie på opphavet til stedsnavnet Rosenborg. For det skulle vise seg at jeg faktisk befant meg på Rosenborg, ikke på Møllenberg, som jeg trodde.

- Det går faktisk an å få tak i møbler fra denne tidsepoken uten at det koster skjorta, for nyrennesansemøblene ble masseprodusert, sier Tor Guldahl.  Foto: Guro Kulset Merakerås

Møllenberg, vet du, det navnet kommer fra mølleberget, en knaus øst for festningen, borte ved Pappenheim. Der sto det nemlig ei mølle på 1600-tallet. Boligene her, på det som i dag kalles Møllenberg, er bygd på tomter som ble lagt ut fra Bakke gård, eller snarere fra det som ble kjent som Rosenborg, doserer Tor Guldahl.