Sjekk statusen for alle metrobusstasjonene:

Forsinkelser for metrobussprosjektet: Anleggsarbeid i hele vinter for å bli ferdig i tide

Åtte og en halv måned før metrobusspremieren i august neste år, gjenstår det fortsatt byggearbeid for 400 millioner kroner.

Åsveien skole. Ved Åsveien skole i Byåsveien bygges det metrobussholdeplass fra sentrum. Arbeidet skal være ferdig i månedsskiftet november/desember. Gravemaskinfører Jermund Rimol (30) og gir tegn til anleggsarbeider Hans Erik Barstad (19) fra Graver AS som står klar med spaden.  Foto: Richard Sagen

Ifølge en oversikt som Trondheim kommune og Statens vegvesen har utarbeidet, er godt under halvparten av stasjonene og knute – og omstigningspunktene ferdig bygget. Det gjenstår fortsatt bygging av 71 holdeplasser, mens bare 3 av 16 knute – og omstigningspunkt er klare.