25 år gammel drøm om sykkelbru over Bjørndalen går i oppfyllelse

Planene har eksistert siden tidlig på 90-tallet. Torsdag skal bystyret fatte et endelig vedtak om å bygge en gang – og sykkelbru over Bjørndalen.

Sykkelbru. Den nye gang - og sykkelbrua over Bjøndalen blir 180 meter lang, 4,5 meter bred og 30 meter høy, og skal forbinde bydelene Saupstad og Rosten/Tiller.  Foto: 3D-modell: Byplankontoret

Siden den første planen ble lagt fram, er traseen endret, brua forlenget og kostnadene mangedoblet. Går det slik både bygningsrådet og byutviklingskomiteen enstemmig har vedtatt, blir bydelene Saupstad og Tiller knyttet sammen med en 180 meter lang bru for syklister og fotgjengere.