Skal lage ny utredning om p-kjeller under Olav Tryggvasons gate

Flertallet i bygningsrådet ga tirsdag grønt lys for en ny utredning om å bygge parkeringskjeller under Olav Tryggvasons gate. Utredningen blir en del av planprogrammet for gata.

P-kjeller. Det foreligger planer om en p-kjeller med 460 plasser mellom Prinsens gate (Frostakaia) fram til østre side av Nordre gate. Planen skal nå utredes på nytt.  Foto: Terje Svaan

Eksisterende planer innebærer en p-kjeller med 460 plasser mellom Prinsens gate (Frostakaia) fram til østre side av Nordre gate. Et overslag i 2012 antydet en totalkostnad på en million kroner per p-plass, altså 460 millioner kroner. Beregnet byggetid er to år.