Metrobussen får «venstrekjøring» i nytt kollektivknutepunkt på Tiller

Metrobussen får midtstilte plattformer i det nye kollektivknutepunktet i Sentervegen ved City Syd. Opptil 50 busser i timen skal trafikkere det nye knutepunktet.

Venstrekjøring. For at bussdørene skal komme på riktig side av plattformene på knutepunktet, må bussene krysse kjørebanen og kjøre på venstre side inn mot terminalen fra begge sider.  Foto: Multiconsult

Knutepunktet, som skal betjenes av metrobusslinje 1 samt fire øvrige bussruter, blir først ferdig senhøsten i år, og kan dermed ikke tas i bruk når bussrutene i Trondheim får helt ny rutestruktur 3. august.