Gater i Midtbyen kan bli stengt på grunn av nye busstraseer fra 3. august

Ny rutestruktur i kollektivtrafikken i Trondheim fra 3. august, kan føre til store endringer i kjøremønsteret i Midtbyen. Enkelte gater kan bli stengt, mens andre kan bli enveiskjørt.

Busstrase. Forslaget om at alle busser skal kjøre i samme trase i Prinsens gate via krysset Olav Tryggvasons gate - Sandgata, fører til store endringer i kjøremønsteret for biler i Midtbyen.  Foto: Vegard Eggen

Bilene må vike og bussene har førsteprioritet i forslaget til nytt trafikkmønster i Midtbyen. Kjøremønsteret er en del av en foreløpig gatebruksplan som legges fram i formannskapet tirsdag.