Uredde barn i hoppbakken

300 deltok i årets Nardorenn