Slik kan det se ut i Trondheim i 2050

Slik har du garantert aldri sett Trondheim før. Fire team har levert forslag til visjoner av hvordan sentrum kan se ut om 30 år.

Vestre Kanalkai. Ny bydel i sentrum om 30 år.  Foto: Pir II

Visjonene er en del av Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050. Prosjektet er et av de viktigste virkemidlene for kommunen i å skape et diskusjonsgrunnlag og for å kunne enes om et veivalg for hvordan sentrum skal utvikle seg.