Dagens begravelser og bisettelser - torsdag

Byneset kirke (urnenedsettelse):