Mener Norge brøt med barnekonvensjonen:

Politikerne i Trondheim krever at Abbasi får bosettings-garanti i Trondheim

Formannskapet ber om at familien returneres til Trondheim med garantier om at det ikke vil bli foretatt nye forsøk på transport til Afghanistan.

Formannskapet i Trondheim kom med kraftig kritikk av utlendingsmyndighetene i Norge i etterkant av Abbasi-utsendelsen.  Foto: Stian Wallum

Formannskapet i Trondheim - minus Frp - står sammen om en uttalelse til de parlamentariske ledere på Stortinget.