Minneord Anne Kristine Lund

Våre kjære venninne og kollega Anne Kristine Lund gikk bort 3 juni, 67 år gammel. Vi var fem kvinner av 14 som begynte på Utenriksdepartementets aspirantkurs for 40 år siden. Ett av de første aspirantkullene med over 30 prosent kvinneandel. Anne var var født og oppvokst i Trondheim, utdannet seg til siviløkonom ved NHH i Bergen og arbeidet som lektor på Jessheim da hun søkte aspirantkurset.