Minneord Arne Solem

Meldingen om Arne Solems bortgang er mottatt med sorg og vemod og et ønske om å uttrykke en stor takk. Arne var selvsagt først og fremst ektefelle og familiemann, men vi kjente han best som en betydelig samfunnsbygger med interesser langt utover seg selv.