Dagens begravelser og bisettelser i Midt-Norge

Mandag 22. juli

Tilfredshet kapell: