Minneord Julianne Linne Ulstein

Jeg sitter ved Baklidammen i solnedgangen og skriver ned noen siste ord til Julianne Linne Ulstein, som døde 30. juli, 19 år gammel.