Begravelser og bisettelser fredag 23. august

Havstein kirke: