- Setter hele byvekstavtalen i fare

Nye E6 har ført til kraftig trafikkøkning i bomringen i Trondheim

Etter nedgang i trafikken i bomringen i fjor, peker trafikktallene oppover igjen. I perioden januar - juli er økningen på 1,7 prosent eller 929 000 kjøretøyer.

Motorveien. Ved bomsnittet i Storlerbakken har trafikken i 2019 økt med 17 prosent.  Foto: Terje Svaan

Aller sterkest er økningen på nye E6 ved Klett hvor trafikken har økt med 17 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.