Begravelser/bisettelser torsdag 10. oktober

Havstein kirke: