Begravelser og bisettelser fredag 8. november 2019

Heimdal kirke: