Minneord Ernst Arne Meese

Den 23.oktober 2019 gikk Ernst Arne Meese bort, 53 år gammel, etter å ha vært angrepet av lymfekreft siden sommeren 2017.