Begravelser/bisettelser torsdag 23. januar 2020

Berg kirke: