Minneord Reidar Conradi

En nestor innen norsk IT-forskning er gått bort. Professor Reidar Conradi døde 15. mai etter lengre tids sykdom, 74 år gammel. Conradi ble sivilingeniør i 1970 og dr.ing. ved NTH i 1976. Han var en av grunnleggerne av institutt for Datateknologi og Informatikk ved NTNU der han var ansatt fra 1975 til 2015. Han etablerte et fagmiljø innen utvikling av IT-systemer (software engineering) som ble ledende nasjonalt og svært ansett internasjonalt.