Syklistene i Trondheim mest misfornøyde

Men også i Tromsø og Bergen klages det på drift og vedlikehold.

Sykkelrushet tidlig en morgen i Innherredsveien i pre-koronaens tidsalder.  Foto: Richard Sagen

Syklister landet rundt fikk si hva de mente i en landsomfattende spørreundersøkelse fra Transportøkonomisk institutt (TØI) som ble gjennomført på oppdrag av Statens vegvesen.