Minneord Kenneth Pettersen

Kenneth Pettersen døde 9.mars, 35 år gammel. Han var 3 år da han ble bror til Joakim. De har hele livet hatt et nært forhold. Kenneth gikk 7 år på Nesheim skole, fortsatte ungdomsskolen i Fredrikstad. Her var han utplassert ved Rygge flyplass og fikk interesse for flyfag.