Begravelser/bisettelser tirsdag 14. juli

Strinda kirke: