Minneord Olav Erga

Det var med sorg vi mottok beskjed om Professor Olav Ergas bortgang 19. juni i en alder av 91 år.