Begravelser og bisettelser torsdag 17. september

Havstein kirke: