Begravelser/bisettelser 23102020 - fredag

Havstein kirke: