Begravelser/bisettelser 25112020 - onsdag

Oppdal kirke: