Minneord Solveig Roald Knudsen

Solveig Roald Knudsen sovnet inn sent lørdag kveld den 19. desember, 73 år gammel. Etter at hun ble alvorlig syk i høst, hadde vi tross bekymringen et håp om at hun skulle få være med lenge enda. Slik gikk det imidlertid ikke. Da behandlingen ikke hadde effekt på sykdommen lenger, ønsket hun å utskrives fra sykehuset for å dø hjemme. Hun fikk elleve dager med sine kjære rundt seg i hjemmet sitt som hun var så glad i.