Begravelser og bisettelser torsdag 4. mars

Kolstad kirke: