Får nesten én million mindre enn de søkte om: - Vi har sprengt kapasitet

De er helt avhengig av støtte fra staten for å kunne hjelpe. Linn Bauck mener det er en ugrunnet forskjellsbehandling som ligger bak.

Linn Bauck, fagleder Gatejuristen Trondheim og Martin Ølstadløkken, fagleder i Legal Aid Trondheim er skuffet over hvordan midlene har blitt fordelt i år.   Foto: Christine Schefte

- De siste to årene har vi hatt omtrent 600 saker i året. Vi er bare to personer som jobber her og heldigvis med bidrag fra frivillige jurister og advokater. Med så lite midler som vi får tildelt nå, har vi ikke mulighet til å utvide tilbudet som vi ønsker, sier fagansvarlig jurist ved Gatejuristen i Trondheim, Linn Bauck.