Minneord Trygve Marstrand

Trygve Marstrand ble født 12. oktober 1940 og døde 22. mai 2021.