Minneord Ole Gunnar Winsnes

Onsdag 2.juni kom den vemodige beskjeden, at vår gode venn og tidligere kollega Ole Gunnar Winsnes var død, 80 år gammel. Vi visste at han hadde vært kreftsyk en tid, og at dette var veien det ville gå. Likevel, savnet er stort.