Dette kan bli ulovlig fra høsten: - Fungerer ikke sånn det er i dag

Trondheim kommune ønsker å gjøre det ulovlig å feilparkere elsparkesykler.

Denne elsparkesykkelen er plassert utenfor parkeringsfeltet i Nordre gate. Det kan snart bli forbudt.  Foto: Camilla Kilnes

Den siste tiden har det dukket opp flere merkede «parkeringsplasser» for elsparkesykler i Trondheim. Det er kommunen som har laget de merkede plassene, som skal fungere som anbefalt parkering for elsparkesykler. I juni er det totalt 25 slike parkeringsfelt i Midtbyen, og antallet vil utvides etter hvert.