Minneord Kari Støren Binns

Kari Støren Binns døde 27.juli, 79 år gammel. Eit lys i verda har slokna, og vi kan nesten ikkje fatte det. Vi kjenner eit stort tap. Men vi står ikkje fattige tilbake. Takksemd og sorg går hand i hand.