Minneord Gudmund Olden

Organisasjonsveteran Gudmund Olden gikk bort 11.august, 77 år gammel. Han la ned et stort arbeid for fiskerne i Midt-Norge og ble i 2013 også utnevnt til æresmedlem i Fiskarlaget Midt-Norge.